Micro-Spray - DSR-20AF

Micro-Sprayové popisovače Universal jsou vyvinuty pro bezkontaktní bodové popisování v těch případech, kdy jsou pro identifikaci výrobku nebo jeho akceptaci/odmítnutí požadovány barevné kódovací tečky. Tyto nízkotlakové atomizující tryskové jednotky vytvářejí až 180 popisů za minutu, a tudíž poskytují vysoký stupeň flexibility popisování při obvyklých rychlostech automatizace výroby. Při pohybu výrobku je značkou pruh.

  • Základní informace
  • Ke stažení

Velikosti bodu či pruhu jsou upravitelné z minima ¼“ na maximum 1“. Tyto jednotky se montují do automatických linek, citlivých testovacích zařízení, a na nejrůznější speciální pracoviště, nebo mohou být připevněny k ramenům robota. Micro-sprayový popisovač je schopen činnostii v jakékoli pozici a rychlosti cyklu.Tato skute4nost ho činí ideálním pro vysokorychlostní popisování.

Micro-sprayový popisovač vystřeluje 18-ti stupňový kónický kužel, jak je ukázáno na obrázku vlevo. Průměr bodového nebo pruhového značení je závislý na vzdálenosti (blízkosti) cílové části k trysce popisovače.

Obvyklý (klasický) Micro-sprayový popisovač zahrnuje DSR-10AF Marker, samostatný (dálkový) tíhový zásobník inkoustu, sadu regulátorů tlaku vzduchu, které dodávají jak spouštěcí tlak vzduchu v hodnotě 0,45 - 0,55 Mpa, tak atomizující tlak vzduchu v hodnotě 0,03 – 0,08 Mpa, a také elektricky řízené solenoidy, které aktivují popisovací cyklus. Pro bodové značení jsou naprogramovány 2 výstupy z PLC, které kontrolují pořadí (posloupnost) cyklu atomizujícího vzduchu a solenoidů spouštěcího vzduchu. Normální bodový popisovač vyžaduje 100 milisekundový pulsní signál do solenoidu spouštěcího vzduchu.

Tyto popisovače je možno použít jak s porézními, tak s neporézními, barvicími i pigmentovými inkousty. Samočisticí hubice zajišťuje spolehlivost v přerušovaném, ale i v souvislém popisování. Kontrolní zařízení s nastavitelnou hodnotou tekutiny udržuje množství inkoustu, které je dodáváno do proudu atomizujícího vzduchu a zároveň poskytuje přesnou kontrolu hustoty značení.