Inkousty HP

Všechny náplně do tiskáren HP lze snadno měnit zacvaknutím a vycvaknutím.

 • Základní informace
 • Technické parametry
 • Ke stažení

Černý inkoust HP Q2344A Dye-Based 1918

 • Pro přerušovaný průmyslový tisk na nejrůznější podklady: na natírané i nenatírané papíry, na štítky a zvláštní média.
 • Delší doba odkrytí trysky (v době nečinnosti tiskárny) snižuje odstřik ve výrobním prostředí, kde je třeba tisknutí přerušovat.
 • Dává ostré, výrazné a trvanlivé výsledky bez rozmazávání či přesahů.

45A 10-pack

 • Originální průmyslové inkousty HP45A vysoké jakosti, kterými lze docílit ostrý černý text na pórovitých médiích.
 • 10 náplní ve snadno otevíratelném a nákladově efektivním obalu.
 • Odolává vodě a netvoří šmouhy.
 • Ideální na pórovitá média - dobrý kompromis mezi optickou hustotou a dobou odkrytí trysky.
 • Skvělá čitelnost čárových kódů a popisů na obalech.

Černý pigmentový inkoust Q2392 HP 2560

 • Tisk vynikající jakosti na nejrůznějších médiích.
 • Tisk na polopórovitá média - zejména na vysoce jakostní podklady natírané a povlakované přípravky na bázi vody i laku.
 • Velmi dobrá optická hustota na polopórovitých podkladech.
 • Velmi vysoká odolnost proti otěru v suchém i mastném stavu.
 • Doba odkrytí trysky až 3 minuty.
 • Skvělá čitelnost čárových kódů na nejrůznějších podkladech.
 • Doba zasychání na polopórovitých médiích se zlepšuje ohřevem.
 • Tento inkoust se dodává také v hromadném balení.

Trvanlivý černý inkoust CQ849A HP

 • Vynikající optická hustota, trvanlivost, dlouhá doba odkrytí trysky, skvělá jakost tisku a vhodnost pro různá média.
 • Tisk na vysoce jakostní podklady natírané a povlakované přípravky na bázi vody i laku.
 • Dociluje vysokou jakost a rozlišení - až 600 dpi (viz příslušná příručka).
 • Tmavý černý text a čárové kódy s vysokou optickou hustotou a vynikající trvanlivostí.
 • S inkoustem této trvanlivé receptury udržíte vysokou produktivitu při vytváření vysoce jakostního tisku, a to i při přerušovaném tisknutí.

Univerzální černý inkoust HP C8842A

 • Tisk vynikající jakosti na pórovitá i nepórovitá povlakovaná média, např. na celou řadu obyčejných i křídových papírů, na Tyvek a na některé typy lakování.
 • Na pórovitém papíru zaschne za méně než 1 sekundu i bez zahřátí. Při tisku na křídový papír použijte standardní infračervenou (IR) sušičku - tím se doba zasychání univerzálního černého inkoustu zkrátí na méně než 1 sekundu.
 • Nerozmazává se ani na povlakovaných ani na nepovlakovaných médiích.
 • Světlostálý a voděodolný.

Rychleschnoucí černý inkoust HP C6195A

 • Náplň na jedno použití obsahuje voděodolný inkoust na bázi pigmentu.
 • Dociluje výjimečné výsledky při vysokorychlostním tisku na pórovitá média.
 • Navržen a vyroben speciálně pro použití na trhu průmyslového tisku.
 • Na pórovitém médiu zaschne na méně než 1 sekundu.
 • Určen k tisku s rozlišením 600 dpi při použití na úlohy vyžadující vysokou jakost výsledku.

Přímé barvy HP

Tiskové náplně s přímými barvami - C6168A (červená), C6169A (zelená), C6170A (modrá) a C6173A (žlutá).

 • Vhodné pro průmyslový tisk tam, kde provozní důvody vyžadují použití přímých barev.
 • Rychlý a snadný barevný tisk za stejně příznivou cenu jako tisk monochromatický, protože jsou místo inkoustových válců a desek použity snadno vyměnitelné náplně.

Omezení platná pro označování obalů inkousty HP

Tiskárny pro označování obalů HP Inkjet Technology Package Coding a dodávky inkoustů do tepelných tiskáren Thermal Inkjet jsou určeny především k tištění nejrůznějších produktových údajů na příslušné výrobky, resp. na jejich primární (nejvnitřnější) obaly a/nebo meziobaly, případně k tištění různých logistických dat na sekundární (svrchní) obaly, eventuálně identifikačních štítků na obaly. Účelem označování primárních obalů, meziobalů a/nebo sekundárních obalů (včetně označení štítky) je umožnit identifikaci příslušného balení, jeho směrování, sledování a ověřování (např. pomocí čárových kódů, údajů o datu / čase, čísel výrobních sérií, identifikačních čísel výrobků a logotypů jednotlivých společností).

Potravinářské a farmaceutické výrobky (PaFV) jsou zde chápány jako zdravotnické přístroje, léčiva, kosmetika, potraviny (nebo výrobky určené ke konzumaci), prostředky pro veterinární medicínu, výživové produkty, nebo všechny podobné položky regulované zákonem a Úřadem pro kontrolu potravin a léků (FDA - Food & Drug Administration), případně podléhající požadavkům příslušných dozorových orgánů působících v oblasti kontroly potravin a léčiv v rámci jiné jurisdikce.

Bude-li obal obsahovat (skutečně nebo potenciálně) nějaký PaF výrobek, budou pro potisk jeho obalového materiálu platit omezení uvedená dole.

Tam, kde to zákon vyžaduje, případně kde to bude v souladu s optimální oborovou praxí, bude za přenesení následujících požadavků týkajících se tiskárny pro označování obalů a dodávek inkoustů do tepelných tiskáren na všechny koncové uživatele zodpovídat společnost zákazníka, která bude povinna přijmout komerčně přiměřená opatření, aby zajistila, že koncoví uživatelé NEBUDOU používat tiskárny pro označování obalů ani dodávky inkoustů do tepelných tiskáren způsobem, kterým by mohlo dojít k jejich přímému či nepřímému styku s PaF výrobky:

 • nesmí se tisknout přímo na PaF výrobky ani inkoust nanášet způsobem, který by jej uvedl do styku s PaF výrobkem;
 • nesmí se tisknout na obalové materiály způsobem, při kterém by inkoust mohl přijít do přímého či nepřímého styku s PaF výrobkem;
 • nesmí se tisknout způsobem, při kterém by jednotlivé složky inkoustu nanášeného na vnější povrch obalu a/nebo na podklad prostupovaly obalovým materiálem či podkladem a pronikaly na jeho vnitřní povrch v míře, která by měla nepříznivý vliv na bezpečnost používání obsahu příslušného obalu, případně která by negativně ovlivnila složení či technické charakteristiky jeho obsahu způsobem neslučitelným s efektivitou jeho zamýšleného použití, což platí v případě, že obal bude obsahovat (skutečně nebo potenciálně) PaF výrobky.


V mnoha oblastech působnosti zákona platí pro obaly, obalové materiály a tiskárenské barvy (inkousty) určené na PaF výrobky zvláštní předpisy. Pro potřeby těchto aplikací by měl zákazník používat inkousty HP až poté, co projdou zdravotním a bezpečnostním přezkoumáním a až je dozorové orgány pro příslušné použití schválí.