Inkousty pro obecné použití

Jakostní "netepelné inkousty" (Heatless inks) pro potiskování průmyslových obalů technologií HP Thermal Inkjet - tisk na polopórovité a nepórovité podklady.

 • Základní informace
 • Technické parametry

Náplně černého netepelného inkoustu IQ9493 Black Heatless Ink II

IQ9493 Black Heatless Ink II tiskne na polopórovité i nepórovité podklady, např. na:

 • povlaky z akrylátových pryskyřic na bázi vody;
 • bublinkovou folii;
 • materiály s hlinitým potěrem;
 • orientovaný nylon;
 • Polyester;
 • lakové nátěry;
 • Polypropyleny;
 • povlaky UV.

Černá náplň IQ648 Black Sapphire Print

Pomocí tohoto inkoustu můžete zefektivnit označování obalů a tisk symbolů elegantně a za přijatelnou cenu.

Černý inkoust IQ648 Black Sapphire tiskne na celou řadu nejrůznějších podkladů:

 • Polypropyleny;
 • orientovaný nylon;
 • povlaky UV;
 • laky;
 • vodné povlaky;
 • hlinitý potěr

Díky zvýšené světlostálosti, lepší vodovzdornosti a vyšší tepelné odolnosti, lze nyní černým netepelným inkoustem IQ9493 Black Heatless Ink II potiskovat i materiály, u nichž to dříve nebylo možné.

K sušení inkoustů není potřeba žádný zdroj tepla

Při uplatnění "netepelných inkoustů" pro všeobecné použití získáte výhodu průmyslového potisku obalů HP, protože se obejdete bez zdroje tepla i vzduchového vysoušeče. Nyní je možné tisknout na nepórovité materiály i pomocí malých tiskáren, do kterých se topná jednotka nevejde.

Omezení platná pro označování obalů inkousty HP

Tiskárny pro označování obalů HP Inkjet Technology Package Coding a dodávky inkoustů do tepelných tiskáren Thermal Inkjet jsou určeny především k tištění nejrůznějších produktových údajů na příslušné výrobky, resp. na jejich primární (nejvnitřnější) obaly a/nebo meziobaly, případně k tištění různých logistických dat na sekundární (svrchní) obaly, eventuelně identifikačních štítků na obaly. Účelem označování primárních obalů, meziobalů a/nebo sekundárních obalů (včetně označení štítky) je umožnit identifikaci příslušného balení, jeho směrování, sledování a ověřování (např. pomocí čárových kódů, údajů o datu / čase, čísel výrobních sérií, identifikačních čísel výrobků a logotypů jednotlivých společností).

Potravinářské a farmaceutické výrobky (PaFV) jsou zde chápány jako zdravotnické přístroje, léčiva, kosmetika, potraviny (nebo výrobky určené ke konzumaci), prostředky pro veterinární medicínu, výživové produkty, nebo všechny podobné položky regulované zákonem a Úřadem pro kontrolu potravin a léků (FDA - Food & Drug Administration), případně podléhající požadavkům příslušných dozorových orgánů působících v oblasti kontroly potravin a léčiv v rámci jiné jurisdikce.

Bude-li obal obsahovat (skutečně nebo potenciálně) nějaký PaF výrobek, budou pro potisk jeho obalového materiálu platit omezení uvedená dole.

Tam, kde to zákon vyžaduje, případně kde to bude v souladu s optimální oborovou praxí, bude za přenesení následujících požadavků týkajících se tiskárny pro označování obalů a dodávek inkoustů do tepelných tiskáren na všechny koncové uživatele zodpovídat společnost zákazníka, která bude povinna přijmout komerčně přiměřená opatření, aby zajistila, že koncoví uživatelé NEBUDOU používat tiskárny pro označování obalů ani dodávky inkoustů do tepelných tiskáren způsobem, kterým by mohlo dojít k jejich přímému či nepřímému styku s PaF výrobky:

 • nesmí se tisknout přímo na PaF výrobky ani inkoust nanášet způsobem, který by jej uvedl do styku s PaF výrobkem;
 • nesmí se tisknout na obalové materiály způsobem, při kterém by inkoust mohl přijít do přímého či nepřímého styku s PaF výrobkem;
 • nesmí se tisknout způsobem, při kterém by jednotlivé složky inkoustu nanášeného na vnější povrch obalu a/nebo na podklad prostupovaly obalovým materiálem či podkladem a pronikaly na jeho vnitřní povrch v míře, která by měla nepříznivý vliv na bezpečnost používání obsahu příslušného obalu, případně která by negativně ovlivnila složení či technické charakteristiky jeho obsahu způsobem neslučitelným s efektivitou jeho zamýšleného použití, což platí v případě, že obal bude obsahovat (skutečně nebo potenciálně) PaF výrobky.


V mnoha oblastech působnosti zákona platí pro obaly, obalové materiály a tiskárenské barvy (inkousty) určené na PaF výrobky zvláštní předpisy. Pro potřeby těchto aplikací by měl zákazník používat inkousty HP až poté, co projdou zdravotním a bezpečnostním přezkoumáním a až je dozorové orgány pro příslušné použití schválí.