Collins Ink

Některé inkousty se dodávají zpracované technologií "Heads Up" (H), při níž díky svému složení podstatně omezují údržbu prováděnou obsluhou. Inkousty s technologií heads up nevyžadují mezi jednotlivými tiskovými cykly ani při delších odstávkách zakrývání trysky ani její čištění.

 • Základní informace
 • Technické parametry
 • Ke stažení

Firma Collins dodává inkousty vhodné pro většinu aplikací:

 • na povlakované a pórovité podklady
 • pro tisk vysokou rychlostí
 • rychleschnoucí
 • pro vysoké rozlišení a dlouhou životnost.

Complete

 • Hybridní inkoust s barvivem / pigmentem uzpůsobený k tisku na povlakované i nepovlakované podklady.
 • Na povlakovaných materiálech rychle zasychá a dociluje dobrou trvanlivost.
 • Vynikající jakost tisku a tmavá barva obrazu na nepovlakovaných materiálech.

TWK1966H Data Black

 • Inkoust na bázi barviva pro matové, lesklé a zvlněné podklady.
 • Dociluje vysoce jakostního a skenovatelného zobrazení.
 • Dobře zasychá na běžných i povlakovaných podkladech.

CM557 / CM557 H

 • Inkoust na bázi barviva pro matový i lesklý papír a pro podklady typu dřevotřísky.
 • Dociluje se vysoce jakostního tmavého obrazu.
 • Dobře schne na leskle i matově povlakovaných podkladech.
 • Na povlakovaných površích netvoří šmouhy.
 • Obrázek se zapije do papírového materiálu a vytvoří tak trvanlivější tisk.

TSK2039 BEAR

 • Inkoust na bázi barviva, vody, resp. rozpouštědla, pro extrémně náročné nepórovité podklady, kde se vyžaduje okamžitě schnutí.
 • Tiskne např. na Tyvek, PVC, lak, polyvinyl, plastové karty a materiály na bázi vody.
 • Dociluje jakostního obrazu, který se nerozmazává.
 • Hořlavý.

Spolehlivý inkoust TWK2080H Reliable H

 • Inkoust na bázi barviva / vody pro matový i lesklý papír a pro podklady typu dřevotřísky.
 • Na povlakovaných materiálech zasychá extrémně rychle.
 • Dociluje obrazu tmavší barvy než CM-557 i CM557H.

Omezení platná pro označování obalů inkousty HP

Tiskárny pro označování obalů HP Inkjet Technology Package Coding a dodávky inkoustů do tepelných tiskáren Thermal Inkjet jsou určeny především k tištění nejrůznějších produktových údajů na příslušné výrobky, resp. na jejich primární (nejvnitřnější) obaly a/nebo meziobaly, případně k tištění různých logistických dat na sekundární (svrchní) obaly, eventuálně identifikačních štítků na obaly. Účelem označování primárních obalů, meziobalů a/nebo sekundárních obalů (včetně označení štítky) je umožnit identifikaci příslušného balení, jeho směrování, sledování a ověřování (např. pomocí čárových kódů, údajů o datu / čase, čísel výrobních sérií, identifikačních čísel výrobků a logotypů jednotlivých společností).

Potravinářské a farmaceutické výrobky (PaFV) jsou zde chápány jako zdravotnické přístroje, léčiva, kosmetika, potraviny (nebo výrobky určené ke konzumaci), prostředky pro veterinární medicínu, výživové produkty, nebo všechny podobné položky regulované zákonem a Úřadem pro kontrolu potravin a léků (FDA - Food & Drug Administration), případně podléhající požadavkům příslušných dozorových orgánů působících v oblasti kontroly potravin a léčiv v rámci jiné jurisdikce.

Bude-li obal obsahovat (skutečně nebo potenciálně) nějaký PaF výrobek, budou pro potisk jeho obalového materiálu platit omezení uvedená dole.

Tam, kde to zákon vyžaduje, případně kde to bude v souladu s optimální oborovou praxí, bude za přenesení následujících požadavků týkajících se tiskárny pro označování obalů a dodávek inkoustů do tepelných tiskáren na všechny koncové uživatele zodpovídat společnost zákazníka, která bude povinna přijmout komerčně přiměřená opatření, aby zajistila, že koncoví uživatelé NEBUDOU používat tiskárny pro označování obalů ani dodávky inkoustů do tepelných tiskáren způsobem, kterým by mohlo dojít k jejich přímému či nepřímému styku s PaF výrobky:

 • nesmí se tisknout přímo na PaF výrobky ani inkoust nanášet způsobem, který by jej uvedl do styku s PaF výrobkem;
 • nesmí se tisknout na obalové materiály způsobem, při kterém by inkoust mohl přijít do přímého či nepřímého styku s PaF výrobkem;
 • nesmí se tisknout způsobem, při kterém by jednotlivé složky inkoustu nanášeného na vnější povrch obalu a/nebo na podklad prostupovaly obalovým materiálem či podkladem a pronikaly na jeho vnitřní povrch v míře, která by měla nepříznivý vliv na bezpečnost používání obsahu příslušného obalu, případně která by negativně ovlivnila složení či technické charakteristiky jeho obsahu způsobem neslučitelným s efektivitou jeho zamýšleného použití, což platí v případě, že obal bude obsahovat (skutečně nebo potenciálně) PaF výrobky.


V mnoha oblastech působnosti zákona platí pro obaly, obalové materiály a tiskárenské barvy (inkousty) určené na PaF výrobky zvláštní předpisy. Pro potřeby těchto aplikací by měl zákazník používat inkousty HP až poté, co projdou zdravotním a bezpečnostním přezkoumáním a až je dozorové orgány pro příslušné použití schválí.