Bezpečnostní inkousty

Inovativní inkousty navržené speciálně pro jedinečné a zabezpečené aplikace. Firma Collins nabízí standardní i zvláštní inkousty navržené pro bezpečnostní aplikace.

 • Základní informace
 • Technické parametry

Neviditelný inkoust CM631 UV Invisible

 • Inkoust na bázi vody pro ofsetové a povlakované materiály, které neobsahují optické zjasňovače.
 • Tiskne dobře na pórovité a tence povlakované podklady.
 • Viditelný jen pod zdrojem ultrafialového (UV) záření.
 • Skvělý pro bezpečnostní aplikace a pro párování obálek s jejich obsahem.

CTWW 1406 MAX UV

 • Inkoust na bázi vody pro ofsetové a povlakované materiály, které neobsahují optické zjasňovače.
 • Tiskne na nejrůznější podklady, například na plastové karty a na PVC.
 • Viditelný jen pod zdrojem ultrafialového (UV) záření.
 • Skvělý pro bezpečnostní aplikace a pro párování obálek s jejich obsahem.

Neviditelný inkoust TWW1284 IR Invisible

 • Inkoust na bázi vody pro ofsetové, povlakované i nepovlakované materiály.
 • Tiskne dobře na pórovité a tence povlakované podklady.
 • Viditelný jen pod zdrojem infračerveného (IR) záření.
 • Skvělý pro bezpečnostní aplikace a pro párování obálek s jejich obsahem.

Fluorescenční modrý CM 835

 • Inkoust s modrým barvivem na bázi vody pro ofsetové a povlakované materiály, které neobsahují optické zjasňovače.
 • Tiskne na pórovité a tence povlakované podklady.
 • Pod neviditelným / ultrafialovým zářením fluoreskuje.
 • Přibl. PMS 311U.

Červený TWW 1929 UV RED

 • Inkoust s barvivem na bázi vody pro povlakované i nepovlakované podklady s obsahem optických zjasňovačů.
 • Neviditelný UV fluorescenční červený inkoust

Fluorescenční červený CM 838

 • Inkoust s modrým barvivem na bázi vody pro ofsetové a povlakované materiály.
 • Tiskne na pórovité a tence povlakované podklady.
 • Pod neviditelným / ultrafialovým zářením fluoreskuje.
 • Přibl. PMS 223 U

Omezení platná pro označování obalů inkousty HP

Tiskárny pro označování obalů HP Inkjet Technology Package Coding a dodávky inkoustů do tepelných tiskáren Thermal Inkjet jsou určeny především k tištění nejrůznějších produktových údajů na příslušné výrobky, resp. na jejich primární (nejvnitřnější) obaly a/nebo meziobaly, případně k tištění různých logistických dat na sekundární (svrchní) obaly, eventuálně identifikačních štítků na obaly. Účelem označování primárních obalů, meziobalů a/nebo sekundárních obalů (včetně označení štítky) je umožnit identifikaci příslušného balení, jeho směrování, sledování a ověřování (např. pomocí čárových kódů, údajů o datu / čase, čísel výrobních sérií, identifikačních čísel výrobků a logotypů jednotlivých společností).

Potravinářské a farmaceutické výrobky (PaFV) jsou zde chápány jako zdravotnické přístroje, léčiva, kosmetika, potraviny (nebo výrobky určené ke konzumaci), prostředky pro veterinární medicínu, výživové produkty, nebo všechny podobné položky regulované zákonem a Úřadem pro kontrolu potravin a léků (FDA - Food & Drug Administration), případně podléhající požadavkům příslušných dozorových orgánů působících v oblasti kontroly potravin a léčiv v rámci jiné jurisdikce.

Bude-li obal obsahovat (skutečně nebo potenciálně) nějaký PaF výrobek, budou pro potisk jeho obalového materiálu platit omezení uvedená dole.

Tam, kde to zákon vyžaduje, případně kde to bude v souladu s optimální oborovou praxí, bude za přenesení následujících požadavků týkajících se tiskárny pro označování obalů a dodávek inkoustů do tepelných tiskáren na všechny koncové uživatele zodpovídat společnost zákazníka, která bude povinna přijmout komerčně přiměřená opatření, aby zajistila, že koncoví uživatelé NEBUDOU používat tiskárny pro označování obalů ani dodávky inkoustů do tepelných tiskáren způsobem, kterým by mohlo dojít k jejich přímému či nepřímému styku s PaF výrobky:

 • nesmí se tisknout přímo na PaF výrobky ani inkoust nanášet způsobem, který by jej uvedl do styku s PaF výrobkem;
 • nesmí se tisknout na obalové materiály způsobem, při kterém by inkoust mohl přijít do přímého či nepřímého styku s PaF výrobkem;
 • nesmí se tisknout způsobem, při kterém by jednotlivé složky inkoustu nanášeného na vnější povrch obalu a/nebo na podklad prostupovaly obalovým materiálem či podkladem a pronikaly na jeho vnitřní povrch v míře, která by měla nepříznivý vliv na bezpečnost používání obsahu příslušného obalu, případně která by negativně ovlivnila složení či technické charakteristiky jeho obsahu způsobem neslučitelným s efektivitou jeho zamýšleného použití, což platí v případě, že obal bude obsahovat (skutečně nebo potenciálně) PaF výrobky.


V mnoha oblastech působnosti zákona platí pro obaly, obalové materiály a tiskárenské barvy (inkousty) určené na PaF výrobky zvláštní předpisy. Pro potřeby těchto aplikací by měl zákazník používat inkousty HP až poté, co projdou zdravotním a bezpečnostním přezkoumáním a až je dozorové orgány pro příslušné použití schválí.