Etiketování na fólii

Etiketování na fólii je aplikační systém, kde je zařízení integrováno do vertikálních, horizontálních nebo vícečetných balících strojů. Aplikace etiket na fólii probíhá v balícícím stroji ještě před vlastním zabalením výrobku. Součástí zařízení je aplikátor etiket s uchycením k balícímu stroji.

 • Základní informace
 • Technické parametry

Aplikační systémy na etiketování v balících strojích

 • Aplikační systém je určen pro automatickou aplikaci etiket na fólii v horizontálních, vertikálních nebo vícečetných balících strojích
 • Aplikátor etiket je zaintegrován do balícího stroje v místě, kde nejsou výrobky ještě zabaleny
 • Aplikace za pohybu - aplikátor nanáší etikety na fólii za pohybu, synchronizace rychlosti nanášení a posuvu fólie je řízena encoderem
 • Aplikace 1 etikety v klidu - aplikátor nanáší etikety na fólii v klidu, je vybaven pohyblivou aplikační hranou
 • Vícečetná aplikace - aplikátor nanáší etikety na fólii v příčném směru ve fázi svařování, kdy se fólie nepohybuje. Aplikátor je vybaven elektrickým posuvem. Aplikátor se jednoduše přestaví na příslušný počet paralelně seřazených balíčků, přičemž se nemění výkon aplikátoru

Základní parametry

 • Maximální šíře etikety: 220 mm
 • Maximální rychlost aplikace: 25 cm/s
 • Maximální průměr návinu: 280 mm

Základní provedení

 • Aplikace 1 etikety za pohybu
 • Aplikace 1 etikety v klidu
 • Vícečetná aplikace v klidu